ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26521
Statystyki 24462
Rejestr zmian 3337114

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 44689
Wybory 258375
Referenda 22973
Gmina Jasień 68997
Podstawa prawna działania 12389
Urząd Miejski 53169
Rada Miejska 24525
Komisje 19397
Burmistrz 20266
Sołectwa w Gminie 55426
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 52492
Prawo krajowe 28557
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21605
Szkoły Podstawowe 14450
Instytucje kultury 19857
MGOPS 109026
Prawo lokalne 12102
Statut gminy 52433
Regulamin organizacyjny urzędu 19179
Protokoły 11502
Budżet gminy 5126
Sprawozdania finansowe 106371
Sprawozdania roczne 2409
Sprawozdania kwartalne 7960
Sprawozdania z wykonania budżetu 15901
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 45339
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 957732
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 57069
Radni 61918
Dyrektorzy jednostek podległych 38308
Akty prawne 3676252
Uchwały Rady Miejskiej 3445364
Projekty uchwał 62025
Zarządzenia Burmistrza 3388615
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 35962
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 263766
Zamówienia Publiczne 791247
Plany postępowań 9985
Archiwum zamówień publicznych 436710
Wyniki zamówień publicznych 447634
Wyniki 368358
Zamówienia do 30.000 Euro 142008
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 38473
Karty usług 47680
Podstawowe 6457
Dowody osobiste 6552
Gospodarka nieruchomościami 6141
Urząd Stanu Cywilnego 11602
Ewidencja ludności 8074
Wsparcie rodzin 500 12238
Dodatek mieszkaniowy 9777
Dodatek energetyczny 11378
Ubezpieczenie zdrowotne 10660
Stypendia socjalne 8238
Fundusz alimentacyjny 8630
Działalność gospodarcza 4049
Ankieta satysfakcji 10658
Rada Miejska w Jasieniu 3170
Zawiadomienia o sesjach 19901
Interpelacje i odpowiedzi 27684
Protokoły z głosowań 8122
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 31900
Aktualne 2555836
Powszechny Spis Rolny 2020 335
LPR Gminy Jasień 12933
Archiwum 17295
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 345057
Interpelacje i odpowiedzi 38023
Protokoły 7374
Podatki i opłaty 17543
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20265
Przepisy prawne dotyczące naboru 12720
Wakaty-Ogłoszenia 11730
Ogłoszenia o naborze 144050
Informacje dla kandydatów 78609
Informacja o wynikach naboru. 88775
Archiwum 55891
Druki, deklaracje i formularze 97181
Adresy i telefony 53669
Organizacje pozarządowe 12091
Ogłoszenia 158686
Podstawy prawne 10261
Rejestr org. pozarządowych 12426
Oferty na relizację zadania publicznego 104163
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 74453
Ochrona Środowiska 37358
INFORMACJE 63902
ZAWIADOMIENIA 70512
OGŁOSZENIA 165260
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1813
Utrzymanie czystości 14523
Utylizacja azbestu 47328
Gospodarka ściekowa 432
Raporty o stanie Gminy 2966
Sprawozdania Burmistrza 38833
Rejestry i ewidencje 25041
Rejestr Działalności Regulowanej 21333
Rejestr instytucji kultury 14013
Archiwum 2392
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 346
Dostęp do informacji publicznej 34687
Lobbing 10503
Opinie SO RIO 122079
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 81562
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 27120
Plan ochrony parku kulturowego 7719
Strategia rozwoju 47215
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 25359
Petycje 18786
Ponowne wykorzystanie 3049
Ochrona danych osobowych 10621

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32262
O biuletynie 28389
Kontakt 41929
Kanały RSS 13545
« powrót do poprzedniej strony