ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 26739
Statystyki 24646
Rejestr zmian 3464359

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 45599
Wybory 267177
Referenda 23387
Gmina Jasień 69729
Podstawa prawna działania 12602
Urząd Miejski 54542
Rada Miejska 25290
Komisje 19785
Burmistrz 20590
Sołectwa w Gminie 56309
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 53296
Prawo krajowe 28946
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21827
Szkoły Podstawowe 14867
Instytucje kultury 20301
MGOPS 111088
Prawo lokalne 12103
Statut gminy 53196
Regulamin organizacyjny urzędu 19663
Protokoły 11711
Budżet gminy 5129
Sprawozdania finansowe 107508
Sprawozdania roczne 2804
Sprawozdania kwartalne 9112
Sprawozdania z wykonania budżetu 17352
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 46226
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 1005125
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 58323
Radni 63387
Dyrektorzy jednostek podległych 39138
Akty prawne 3859116
Uchwały Rady Miejskiej 3625103
Projekty uchwał 63881
Zarządzenia Burmistrza 3565563
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 36486
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 270020
Zamówienia Publiczne 815163
Plany postępowań 10859
Archiwum zamówień publicznych 455294
Wyniki zamówień publicznych 466798
Wyniki 385446
Zamówienia do 30.000 Euro 146995
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 39286
Karty usług 48571
Podstawowe 6643
Dowody osobiste 6746
Gospodarka nieruchomościami 6306
Urząd Stanu Cywilnego 12081
Ewidencja ludności 8354
Wsparcie rodzin 500 12470
Dodatek mieszkaniowy 10037
Dodatek energetyczny 11686
Ubezpieczenie zdrowotne 10917
Stypendia socjalne 8652
Fundusz alimentacyjny 8835
Działalność gospodarcza 4185
Ankieta satysfakcji 10928
Rada Miejska w Jasieniu 3511
Zawiadomienia o sesjach 22411
Interpelacje i odpowiedzi 30799
Protokoły z głosowań 9638
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 32052
Aktualne 2643284
Powszechny Spis Rolny 2020 565
LPR Gminy Jasień 13422
Archiwum 17660
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 357188
Interpelacje i odpowiedzi 39151
Protokoły 7665
Podatki i opłaty 18080
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20275
Przepisy prawne dotyczące naboru 13116
Wakaty-Ogłoszenia 11748
Ogłoszenia o naborze 148609
Informacje dla kandydatów 81908
Informacja o wynikach naboru. 93116
Archiwum 59762
Druki, deklaracje i formularze 99500
Adresy i telefony 54494
Organizacje pozarządowe 12771
Ogłoszenia 162767
Podstawy prawne 10502
Rejestr org. pozarządowych 12732
Oferty na relizację zadania publicznego 110140
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 75809
Ochrona Środowiska 37796
INFORMACJE 65476
ZAWIADOMIENIA 72113
OGŁOSZENIA 170451
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3099
Utrzymanie czystości 15096
Utylizacja azbestu 49217
Gospodarka ściekowa 618
Raporty o stanie Gminy 3575
Sprawozdania Burmistrza 39339
Rejestry i ewidencje 25212
Rejestr Działalności Regulowanej 21814
Rejestr instytucji kultury 14510
Archiwum 2695
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 512
Dostęp do informacji publicznej 35114
Lobbing 10907
Opinie SO RIO 125765
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 84539
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 27492
Plan ochrony parku kulturowego 7916
Strategia rozwoju 48144
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 25861
Petycje 19929
Ponowne wykorzystanie 3144
Ochrona danych osobowych 11598
Deklaracja dostępności 527

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 32684
O biuletynie 28721
Kontakt 42477
Kanały RSS 13790
« powrót do poprzedniej strony