ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 27043
Statystyki 24907
Rejestr zmian 3593457

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Konta bankowe Gminy Jasień 46798
Narodowy Spis Powszechny 2021r. 294
Wybory 277170
Referenda 23894
Gmina Jasień 70661
Podstawa prawna działania 12831
Urząd Miejski 56633
Rada Miejska 26062
Komisje 20220
Burmistrz 20984
Sołectwa w Gminie 57360
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 54483
Prawo krajowe 29399
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 22138
Szkoły Podstawowe 15312
Instytucje kultury 20798
MGOPS 114199
Prawo lokalne 12104
Statut gminy 54104
Regulamin organizacyjny urzędu 20307
Protokoły 11941
Budżet gminy 5147
Sprawozdania finansowe 108803
Sprawozdania roczne 3244
Sprawozdania kwartalne 10710
Sprawozdania z wykonania budżetu 19033
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Oświadczenia majątkowe 47224
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 1057048
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 59784
Radni 65366
Dyrektorzy jednostek podległych 40151
Akty prawne 4036517
Uchwały Rady Miejskiej 3800686
Projekty uchwał 66062
Zarządzenia Burmistrza 3733079
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 37166
Zamówienia Publiczne od 2021r. 448
Plany postępowań 281
Zamówienia publiczne do 130tys. zł. 308
Zamówienia Publiczne do 2020r. 843209
Plany postępowań 11851
Archiwum zamówień publicznych 476097
Wyniki zamówień publicznych 485761
Wyniki 403095
Zamówienia do 30.000 Euro 152964
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 277397
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 40335
Karty usług 49676
Podstawowe 7030
Dowody osobiste 7032
Gospodarka nieruchomościami 6550
Urząd Stanu Cywilnego 12752
Ewidencja ludności 8762
Wsparcie rodzin 500 12794
Dodatek mieszkaniowy 10340
Dodatek energetyczny 12011
Ubezpieczenie zdrowotne 11197
Stypendia socjalne 9164
Fundusz alimentacyjny 9070
Działalność gospodarcza 4363
Ankieta satysfakcji 11214
Rada Miejska w Jasieniu 3999
Zawiadomienia o sesjach 25428
Interpelacje i odpowiedzi 34402
Protokoły z głosowań 11361
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Ogłoszenia i komunikaty 32122
Aktualne 2748890
Powszechny Spis Rolny 2020 828
LPR Gminy Jasień 14018
Archiwum 18056
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 370950
Interpelacje i odpowiedzi 40377
Protokoły 8014
Podatki i opłaty 18794
Druki, deklaracje i formularze 107301
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20295
Przepisy prawne dotyczące naboru 13477
Wakaty-Ogłoszenia 11765
Ogłoszenia o naborze 153030
Informacje dla kandydatów 85468
Informacja o wynikach naboru. 97969
Archiwum 65918
Adresy i telefony 55509
Organizacje pozarządowe 13318
Ogłoszenia 167811
Podstawy prawne 10763
Rejestr org. pozarządowych 13100
Oferty na relizację zadania publicznego 116917
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 64
Skład Komisji 20
Zakres działania Komisji 13
Przepisy prawne 13
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13
Instytucje pomocowe 14
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 23
Kontakt 19
Dyżur GKRPA 15
Posiedzenia GKRPA 13
Leczenie odwykowe 16
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 14
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 77359
Ochrona Środowiska 38412
INFORMACJE 67037
ZAWIADOMIENIA 74122
OGŁOSZENIA 176335
Ochrona przyrody 97
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5604
Utrzymanie czystości 15682
Utylizacja azbestu 51494
Gospodarka ściekowa 960
Raporty o stanie Gminy 4361
Sprawozdania Burmistrza 40028
Rejestry i ewidencje 25525
Rejestr Działalności Regulowanej 22440
Rejestr instytucji kultury 15030
Archiwum 3023
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych 687
Dostęp do informacji publicznej 35709
Lobbing 11367
Opinie SO RIO 130067
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 88462
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 27985
Plan ochrony parku kulturowego 8159
Strategia rozwoju 49374
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 26447
Petycje 21360
Ponowne wykorzystanie 3294
Ochrona danych osobowych 12792
Deklaracja dostępności 1335

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 33153
O biuletynie 29099
Kontakt 43127
Kanały RSS 14051
« powrót do poprzedniej strony