ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:20:23 Upublicznienie elementu informacja Oferta na realizację zadania publicznego pn."Propagowanie dziedzictwa w Parku Kulturowym Grodzisko w Wicinie". Termin realizacji 30.11.2020 do 18.12.2020 Katarzyna Piekarzewicz

Zmiany z dnia: 2020-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:55:36 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050/87/2020 Sylwia Trzmiel
12:55:24 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050/81/2020 Sylwia Trzmiel

Zmiany z dnia: 2020-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:38:55 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jasień w roku 2021" Małgorzata Zimna
13:37:39 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jasień w roku 2021" Małgorzata Zimna
12:34:44 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: "Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień w roku 2021" Maria Łaskarzewska

Zmiany z dnia: 2020-11-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:27:46 Upublicznienie elementu informacja Informacja _o_XX_sesji_RM Małgorzata Dereń
11:33:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST- III kwartał 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Rok 2020 Agnieszka Pieluszczak-Matuszek
10:25:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rb-Z-kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST- III kwartał 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Rok 2020 Agnieszka Pieluszczak-Matuszek
10:23:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rb-NDS-sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST - III Kwartał 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Rok 2020 Agnieszka Pieluszczak-Matuszek

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony