ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. ozn. nr 1036/1, 1037, 1038/1, 1039/2 i 1040/2 obręb Białków, gmina Lubsko.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-10 15:03:38 przez Małgorzata Zimna

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki