ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
120/53/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Jasień
Nr aktu prawnego
0050/70A/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
120/52/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach osób fizycznych zamierzających złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w tym do wydawania zaświadczeń w sprawie złożonego żądania wydania zaświadczenia w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
120/51/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach osób fizycznych zamierzających złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w tym do wydawania zaświadczeń w sprawie złożonego żądania wydania zaświadczenia w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
120/50/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach osób fizycznych zamierzających złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w tym do wydawania zaświadczeń w sprawie złożonego żądania wydania zaświadczenia w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
120/49/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start”, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.
Nr aktu prawnego
120/26a/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń rodzinnych.
Nr aktu prawnego
120/26/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
120/25/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia kierownika urzędu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawach dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
120/24/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji