ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2035
Nr aktu prawnego
0050/87/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050/81/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2020-2035
Nr aktu prawnego
0050/79/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nr aktu prawnego
0050/85/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
0050/80/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
0050/6/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza jako Organu Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu.
Nr aktu prawnego
0050/34/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Jasień
Nr aktu prawnego
XV/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przez Gminę Jasień prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Żarskiego
Nr aktu prawnego
XV/107/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji