ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25727
Statystyki 23812
Rejestr zmian 2791592

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 220359
Referenda 21246
Gmina Jasień 66078
Podstawa prawna działania 11534
Urząd Miejski 47389
Rada Miejska 21273
Komisje 17892
Burmistrz 18768
Sołectwa w Gminie 51474
Jednostki Organizacyjne 304
Przedszkole 20645
Szkoły Podstawowe 12742
Instytucje kultury 17813
MGOPS 99492
Spółki z udziałem Gminy 67
Zakład Komunalny sp z o.o. 49492
Prawo krajowe 27053
Prawo lokalne 12093
Statut gminy 49569
Regulamin organizacyjny urzędu 16915
Protokoły 10668
Budżet gminy 5113
Sprawozdania finansowe 99383
Sprawozdania roczne 984
Sprawozdania kwartalne 4651
Sprawozdania z wykonania budżetu 10670
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 3094665
Uchwały Rady Miejskiej 2866901
Projekty uchwał 54235
Zarządzenia Burmistrza 2812443
Oświadczenia majątkowe 41673
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 801375
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 51850
Radni 55550
Dyrektorzy jednostek podległych 34739
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 33519
Zamówienia Publiczne 699714
Plany postępowań 5633
Archiwum zamówień publicznych 369677
Wyniki zamówień publicznych 382122
Wyniki 307838
Zamówienia do 30.000 Euro 119961
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 67
Archiwum (do 2006 r.) 237137
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 35118
Karty usług 43196
Podstawowe 5485
Dowody osobiste 5699
Gospodarka nieruchomościami 5446
Urząd Stanu Cywilnego 9593
Ewidencja ludności 6882
Wsparcie rodzin 500 10993
Dodatek mieszkaniowy 8810
Dodatek energetyczny 10104
Ubezpieczenie zdrowotne 9518
Stypendia socjalne 6658
Fundusz alimentacyjny 7813
Działalność gospodarcza 3521
Ankieta satysfakcji 9547
Ogłoszenia i komunikaty 31079
Aktualne 2169617
LPR Gminy Jasień 10770
Archiwum 15931
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 295081
Interpelacje i odpowiedzi 33445
Protokoły 6051
Podatki i opłaty 15044
Rada Miejska w Jasieniu 1791
Zawiadomienia o sesjach 9923
Interpelacje i odpowiedzi 13922
Protokoły z głosowań 3255
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20207
Przepisy prawne dotyczące naboru 11049
Wakaty-Ogłoszenia 11631
Ogłoszenia o naborze 120490
Informacje dla kandydatów 67151
Informacja o wynikach naboru. 71885
Archiwum 45349
Druki, deklaracje i formularze 83240
Adresy i telefony 50396
Organizacje pozarządowe 8664
Ogłoszenia 140722
Podstawy prawne 9152
Rejestr org. pozarządowych 11030
Oferty na relizację zadania publicznego 80595
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 69620
Ochrona Środowiska 35525
INFORMACJE 57794
ZAWIADOMIENIA 63112
OGŁOSZENIA 142814
Utrzymanie czystości 12231
Utylizacja azbestu 38419
Konta bankowe Gminy Jasień 40658
Raporty o stanie Gminy 1203
Sprawozdania Burmistrza 36528
Rejestry i ewidencje 24347
Rejestr Działalności Regulowanej 18854
Rejestr instytucji kultury 11372
Archiwum 1208
Dostęp do informacji publicznej 32667
Lobbing 9144
Opinie SO RIO 107612
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 70070
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 25680
Plan ochrony parku kulturowego 6892
Strategia rozwoju 43385
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 23678
Petycje 15275
Ponowne wykorzystanie 2619
Ochrona danych osobowych 6975

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30913
O biuletynie 27248
Kontakt 39625
Kanały RSS 12854
« powrót do poprzedniej strony