ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25962
Statystyki 24027
Rejestr zmian 3019982

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 235757
Referenda 21870
Gmina Jasień 67059
Podstawa prawna działania 11873
Urząd Miejski 49493
Rada Miejska 22689
Komisje 18481
Burmistrz 19384
Sołectwa w Gminie 53144
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21061
Szkoły Podstawowe 13442
Instytucje kultury 18688
MGOPS 103508
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 50517
Prawo krajowe 27635
Prawo lokalne 12100
Statut gminy 50597
Regulamin organizacyjny urzędu 17734
Protokoły 10968
Budżet gminy 5119
Sprawozdania finansowe 102406
Sprawozdania roczne 1368
Sprawozdania kwartalne 5477
Sprawozdania z wykonania budżetu 12188
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 3294643
Uchwały Rady Miejskiej 3067103
Projekty uchwał 57053
Zarządzenia Burmistrza 3005930
Oświadczenia majątkowe 43064
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 855564
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 53756
Radni 57717
Dyrektorzy jednostek podległych 36083
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 34444
Zamówienia Publiczne 733905
Plany postępowań 7443
Archiwum zamówień publicznych 394602
Wyniki zamówień publicznych 407648
Wyniki 331481
Zamówienia do 30.000 Euro 129556
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 247806
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 36334
Karty usług 45178
Podstawowe 5682
Dowody osobiste 5868
Gospodarka nieruchomościami 5602
Urząd Stanu Cywilnego 9990
Ewidencja ludności 7117
Wsparcie rodzin 500 11507
Dodatek mieszkaniowy 9187
Dodatek energetyczny 10586
Ubezpieczenie zdrowotne 9950
Stypendia socjalne 6948
Fundusz alimentacyjny 8119
Działalność gospodarcza 3629
Ankieta satysfakcji 9978
Ogłoszenia i komunikaty 31444
Aktualne 2314790
LPR Gminy Jasień 11596
Archiwum 16457
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 314370
Interpelacje i odpowiedzi 35109
Protokoły 6562
Podatki i opłaty 16199
Rada Miejska w Jasieniu 2161
Zawiadomienia o sesjach 13181
Interpelacje i odpowiedzi 19027
Protokoły z głosowań 4795
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20246
Przepisy prawne dotyczące naboru 11707
Wakaty-Ogłoszenia 11652
Ogłoszenia o naborze 128384
Informacje dla kandydatów 71385
Informacja o wynikach naboru. 77811
Archiwum 47411
Druki, deklaracje i formularze 87127
Adresy i telefony 51622
Organizacje pozarządowe 10055
Ogłoszenia 148610
Podstawy prawne 9588
Rejestr org. pozarządowych 11598
Oferty na relizację zadania publicznego 89605
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 71528
Ochrona Środowiska 36170
INFORMACJE 59917
ZAWIADOMIENIA 65730
OGŁOSZENIA 150991
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 477
Utrzymanie czystości 13061
Utylizacja azbestu 41962
Konta bankowe Gminy Jasień 42066
Raporty o stanie Gminy 1666
Sprawozdania Burmistrza 37421
Rejestry i ewidencje 24552
Rejestr Działalności Regulowanej 19907
Rejestr instytucji kultury 12519
Archiwum 1654
Dostęp do informacji publicznej 33440
Lobbing 9612
Opinie SO RIO 113212
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 74320
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 26195
Plan ochrony parku kulturowego 7207
Strategia rozwoju 44884
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 24278
Petycje 16507
Ponowne wykorzystanie 2769
Ochrona danych osobowych 8377

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31387
O biuletynie 27644
Kontakt 40555
Kanały RSS 13058
« powrót do poprzedniej strony