ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25353
Statystyki 23537
Rejestr zmian 2429000

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 187734
Referenda 20107
Gmina Jasień 64520
Podstawa prawna działania 10933
Urząd Miejski 43039
Rada Miejska 19496
Komisje 16688
Burmistrz 17591
Sołectwa w Gminie 48204
Jednostki Organizacyjne 294
Przedszkole 19858
Szkoły Podstawowe 11291
Instytucje kultury 16115
MGOPS 91506
Spółki z udziałem Gminy 65
Zakład Komunalny sp z o.o. 47905
Prawo krajowe 26108
Prawo lokalne 12077
Statut gminy 47691
Regulamin organizacyjny urzędu 15321
Protokoły 10141
Budżet gminy 5108
Sprawozdania finansowe 93716
Sprawozdania roczne 333
Sprawozdania kwartalne 3061
Sprawozdania z wykonania budżetu 7639
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2682350
Uchwały Rady Miejskiej 2462604
Projekty uchwał 48680
Zarządzenia Burmistrza 2403380
Oświadczenia majątkowe 39339
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 695155
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 47984
Radni 50869
Dyrektorzy jednostek podległych 32169
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 31889
Zamówienia Publiczne 632507
Plany postępowań 4332
Archiwum zamówień publicznych 315562
Wyniki zamówień publicznych 329082
Wyniki 257996
Zamówienia do 30.000 Euro 102266
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 65
Archiwum (do 2006 r.) 215242
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 33328
Karty usług 39138
Podstawowe 5083
Dowody osobiste 5327
Gospodarka nieruchomościami 5118
Urząd Stanu Cywilnego 8840
Ewidencja ludności 6386
Wsparcie rodzin 500 9971
Dodatek mieszkaniowy 8138
Dodatek energetyczny 9147
Ubezpieczenie zdrowotne 8704
Stypendia socjalne 6003
Fundusz alimentacyjny 7254
Działalność gospodarcza 3343
Ankieta satysfakcji 8680
Ogłoszenia i komunikaty 30563
Aktualne 1897723
LPR Gminy Jasień 9063
Archiwum 14967
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 256513
Interpelacje i odpowiedzi 29840
Protokoły 5097
Podatki i opłaty 13178
Rada Miejska w Jasieniu 1247
Zawiadomienia o sesjach 4605
Interpelacje i odpowiedzi 6417
Protokoły z głosowań 959
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20159
Przepisy prawne dotyczące naboru 10288
Wakaty-Ogłoszenia 11591
Ogłoszenia o naborze 108439
Informacje dla kandydatów 59540
Informacja o wynikach naboru. 62152
Archiwum 40819
Druki, deklaracje i formularze 75676
Adresy i telefony 48157
Organizacje pozarządowe 6294
Ogłoszenia 125130
Podstawy prawne 8263
Rejestr org. pozarządowych 9901
Oferty na relizację zadania publicznego 62837
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 65954
Ochrona Środowiska 34400
INFORMACJE 53706
ZAWIADOMIENIA 57647
OGŁOSZENIA 125797
Utrzymanie czystości 10449
Utylizacja azbestu 31505
Konta bankowe Gminy Jasień 37786
Raporty o stanie Gminy 385
Sprawozdania Burmistrza 34869
Rejestry i ewidencje 23984
Rejestr Działalności Regulowanej 16604
Rejestr instytucji kultury 9219
Archiwum 393
Dostęp do informacji publicznej 31160
Lobbing 8258
Opinie SO RIO 96421
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 61797
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 24837
Plan ochrony parku kulturowego 6294
Strategia rozwoju 40349
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 22576
Petycje 12927
Ponowne wykorzystanie 2424
Ochrona danych osobowych 4522

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30065
O biuletynie 26550
Kontakt 37817
Kanały RSS 12544
« powrót do poprzedniej strony