ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25517
Statystyki 23653
Rejestr zmian 2588643

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 202187
Referenda 20604
Gmina Jasień 65241
Podstawa prawna działania 11201
Urząd Miejski 45164
Rada Miejska 20266
Komisje 17235
Burmistrz 18168
Sołectwa w Gminie 49410
Jednostki Organizacyjne 302
Przedszkole 20252
Szkoły Podstawowe 11969
Instytucje kultury 16895
MGOPS 95226
Spółki z udziałem Gminy 66
Zakład Komunalny sp z o.o. 48621
Prawo krajowe 26506
Prawo lokalne 12086
Statut gminy 48520
Regulamin organizacyjny urzędu 16016
Protokoły 10386
Budżet gminy 5110
Sprawozdania finansowe 96295
Sprawozdania roczne 635
Sprawozdania kwartalne 3742
Sprawozdania z wykonania budżetu 9071
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2884973
Uchwały Rady Miejskiej 2659749
Projekty uchwał 51210
Zarządzenia Burmistrza 2607088
Oświadczenia majątkowe 40321
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 747198
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 49826
Radni 53147
Dyrektorzy jednostek podległych 33345
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 32574
Zamówienia Publiczne 665783
Plany postępowań 4691
Archiwum zamówień publicznych 342227
Wyniki zamówień publicznych 355167
Wyniki 282219
Zamówienia do 30.000 Euro 110472
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 66
Archiwum (do 2006 r.) 225384
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 34118
Karty usług 40964
Podstawowe 5275
Dowody osobiste 5509
Gospodarka nieruchomościami 5266
Urząd Stanu Cywilnego 9216
Ewidencja ludności 6640
Wsparcie rodzin 500 10499
Dodatek mieszkaniowy 8444
Dodatek energetyczny 9607
Ubezpieczenie zdrowotne 9074
Stypendia socjalne 6318
Fundusz alimentacyjny 7508
Działalność gospodarcza 3424
Ankieta satysfakcji 9076
Ogłoszenia i komunikaty 30617
Aktualne 2025225
LPR Gminy Jasień 9863
Archiwum 15432
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 274880
Interpelacje i odpowiedzi 31573
Protokoły 5512
Podatki i opłaty 13957
Rada Miejska w Jasieniu 1451
Zawiadomienia o sesjach 6762
Interpelacje i odpowiedzi 9547
Protokoły z głosowań 1921
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20189
Przepisy prawne dotyczące naboru 10580
Wakaty-Ogłoszenia 11612
Ogłoszenia o naborze 113780
Informacje dla kandydatów 63060
Informacja o wynikach naboru. 66447
Archiwum 42949
Druki, deklaracje i formularze 79777
Adresy i telefony 49226
Organizacje pozarządowe 7255
Ogłoszenia 132489
Podstawy prawne 8662
Rejestr org. pozarządowych 10424
Oferty na relizację zadania publicznego 70963
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 67663
Ochrona Środowiska 34940
INFORMACJE 55630
ZAWIADOMIENIA 60153
OGŁOSZENIA 133635
Utrzymanie czystości 11258
Utylizacja azbestu 34896
Konta bankowe Gminy Jasień 39084
Raporty o stanie Gminy 749
Sprawozdania Burmistrza 35561
Rejestry i ewidencje 24163
Rejestr Działalności Regulowanej 17674
Rejestr instytucji kultury 10198
Archiwum 755
Dostęp do informacji publicznej 31857
Lobbing 8678
Opinie SO RIO 101526
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 65576
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 25216
Plan ochrony parku kulturowego 6573
Strategia rozwoju 41682
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 23102
Petycje 13980
Ponowne wykorzystanie 2509
Ochrona danych osobowych 5643

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30417
O biuletynie 26862
Kontakt 38650
Kanały RSS 12680
« powrót do poprzedniej strony