ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 09:47:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Jasienia (XX-Lecia 20, 68-320 Jasień, telefon kontaktowy:   68 457 88 72).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: Inspektor Ochrony Danych Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Inspektor Ochrony Danych Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 09:47:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 09:48:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-01 09:23:20
Artykuł był wyświetlony: 1286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna - umowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-01 09:18:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Jasienia (XX-Lecia 20, 68-320 Jasień, telefon kontaktowy: 68 457 88 72).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: Inspektor Ochrony Danych Data wytworzenia informacji: 2019-04-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Inspektor Ochrony Danych Data wprowadzenia do BIP 2019-04-01 09:18:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-01 09:19:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-01 09:21:59
Artykuł był wyświetlony: 282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 13:45:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119, str. 1) informujemy, iż Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Jasieniu jest Pani Kinga Zduńska. Adres poczty elektronicznej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Jasień
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: CBI Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 13:45:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 13:45:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 13:45:22
Artykuł był wyświetlony: 1355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu